Niet aan de pil

Ikheb een vreemd band met de psychologie en psychiatrie. Niet een echtehaat-liefde-verhouding. Maar ik kan de twee vakgebieden ook niet terzijdeschuiven als zijnde niet interessant of niet belangrijk. Ik lees veel overhersenen, over hoe ze werken en hoe het mis kan gaan, zoals bij psychischestoornissen. En ik heb een heleboel kritiek op behandelingswijzen. Zo zijn de meestepsychotherapeutische behandelingen nooit wetenschappelijk onderzocht op hunwerking, op hun effectiviteit, op hun nadelen, etc. Veel van deze‘behandelingen’ hebben minder nut dan een goed gesprek met een dronken man ineen kroeg. Ik ben er dan ook als de kippen bij om op te merken en anderen te vertellendat de psychiatrie een stap terug moet doen of dan toch minstens tot verbeterdebehandelingsmethoden moet komen, of om te melden dat bestaande pillen niet ofnauwelijks werken en dat je net zo goed een dropje kunt eten. Over dit onderwerp,de ‘psychische pillen’, is te lezen in dit bericht (verschillende versies zijnterug te vinden op sites van o.a. Trouw en NRC; zie beneden voor links):

“LONDEN (ANP) – Antidepressiva als Seroxat en Prozac helpen alleen zéérdepressieve mensen. Ze hebben voor de meeste patiënten geen nut. Dat is deuitkomst van een recent onderzoek, meldde de Britse BBC dinsdag. ,Alhoewelpatiënten beter worden als ze antidepressiva nemen, worden ze óók beter als zeeen placebo slikken. Dit betekent dat depressieve mensen zonder chemischebehandeling beter kunnen worden”, aldus een van de onderzoekers. Dewetenschappers bekeken 47 eerder gehouden tests met de medicijnen opnieuw.Volgens een van de wetenschappers heeft de farmaceutische industrie daarvanalleen onderzoeken naar buiten gebracht die hun producten in een goed daglichtstellen. De onderzoekers wisten ook de hand te leggen op niet gepubliceerdeonderzoeken dankzij de wet op vrijheid op informatie. De makersvan Seroxat en Prozac hebben de ‘nieuwste’ bevindingen weersproken."

Het slikken van deze pillen is mij een doorn in het oog. Ok, ik vind het natuurlijk primaals mensen er uit de grootste ellende komen, waardoor ze eindelijk aan een goedevervolgbehandeling toe komen. Maar deze pillen zijn geen pretpillen, geengeluksbrengers. Ze zijn meestal rotzooi gezien de vele bijwerkingen. Bovendienweten (klinische) onderzoekers vaak niet eens wat de pillen doen. En de meestemensen hebben er niets aan.

Ikweet het, het bericht staat niet op zichzelf, eerdere onderzoeken latendezelfde waarheid zien, maar steeds weer zal het psychofarmaterrorisme van zichaf slaan, en het tegendeel beweren. Het schofterige daaraan is: mensen die inde geestelijke shit zitten, hebben weinig te willen en zullen elke – ook valse– belofte omarmen om uit de ellende te komen. Grote bedrijven maken pillen dieweinig meer doen dan een placebo-effect oproepen, maar die ondertussen – andersdan een placebo-pil – ook nog eens een reeks aan bijwerkingen hebben. En geenkinderachtige bijwerkingen. Ze verdienen bakken met geld. En dat terwijl allestudies waarin een gebrek aan effect van bijv. antidepressiva nietworden gemeld, in ieder geval niet door die bedrijven die antidepressiva,antipsychotica en andere medicijnen tegen psychische problemen maken.

Ikroep alle artsen op meer placebo’s voor te schrijven bij lichte depressies. Nietom de farmaceutische industrie om zeep te helpen, maar om meer respect voormensen met psychische problemen en om hen voor nog meer ellende te behoeden.

Links:
Artikel van NRC-site

 

Artikel van Trouw-site

xa9 RR2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.