Eenzaam maar niet alleen

In vele, kleine uren met andere mensen groeit in mijn humeurde blijdschap als ik besef weer alleen te kunnen zijn. Het verlangen naar eenzelfverkozen eenzaamheid heeft zelden iets te maken met de weerzin in anderemensen. Zodra ik die weerzin merk, ga ik stante pede op zoek naar andere mensendie ‘heenzin’ gaven. Nee, ik hoef niet zo vaak alleen te zijn. Maar als wel,dan zoek ik de eenzaamheid van uren alleen en ongestoord te denken en teluisteren naar de eigen gedachten. Voor een mens als ik is de eenzaamheidbroodnodig, vaak belangrijker dan voedsel. Slechts een enkeling begrijpt datverlangen. De meesten verslijten mij voor asociaal of wereldvreemd, maar daar heefthet weinig mee te maken. Het komt voort uit vergalde uren met andere mensen, waarinzo vaak een losgelaten gedachte, als startpunt van hopelijk een gevarieerdediscussie, door mijn gesprekspartner(s) werd gevangen en in een kooi werd gezetzodat zij er naar konden kijken, en verder niets.

Heel vaak schoot de ander mijn vrijgelaten vogel af, broeddeeen eigen ideetje uit en verlangde dan naar mijn reactie op dat nieuwe kuikendat er niet uit zag. Dat was een enkele keer leuk, maar daarna verveelde het,omdat een gesprek over de schoonheid van eierschalen en een nat kuiken slechtseen beginpunt was, dat door de ander als eindpunt werd gezien. Soms liet ik alsnogeen vlucht ideetjes uitvliegen, maar niet zelden trok iemand de veren uit mijngevleugelde invallen. En erger: de meeste mensen kwamen vervolgens aanzettenmet hun doodse gedachten, vaak niet meer dan onbevruchte eieren. Vaak waren ze trots als pauwen dat ze hun simpeleideeën als stoffige, opgezette dodo’s aan mij moesten laten lieten. Als ze zelfniet met nieuwe ideeën aan kwamen zetten, dan sloot de ander met een herhalingvan zetten elk nieuw inzicht op in een volière die niet meer open kon.

Ik parafraseer hier graag Het Klein Orkest: ‘Laat mij maaralleen ook al valt het soms niet mee, de eenzaamheid is soms erger met anderen.’

 

xa9 rick ruhland 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.