Star wars op aarde

Terrorisme staat niet hoog in het vaandel van onze regerendeoverheid. Ze doet wel alsof. Heel af en toe is er een uitbarsting vanmediageweld, en dan worden persberichten verstuurd met het niveau van dedreiging. Maar meestal is het erg stil. Het lijkt verder wel of ze er geenbelang bij hebben. Wel als het in hun voordeel is. Maar dat is met allepolitici. Alleen wat goed is voor hun zelf, hun naamsbekendheid, hunportemonnee, dat is belangrijk. Zoals de hele geschiedenis door is er altijdeen belang bij de overheid (of dat nou een hertog, koning of minister-presidentis, dat maakt niet uit) om iedereen onder de duim te houden. Wat nou jammer isvoor dergelijke personen: terrorisme is geen continue kwestie.

 

Overheidsmensen, die ons land zeggen te besturen, doen af entoe wel een duit in de zak van de mensen met een hongerige onderbuik. Met alsduidelijke strevens: opruien, mensen inpalmen. En tegen het democratischeprincipe in: mensen onder de duim houden. Niet alleen mensen die afwijken, maarook mensen die op hen lijken, maar het met hen oneens zijn. Deze mannen hebbeneen vreemde mentaliteit. Zelf mogen zij alles zeggen en andere mensenvergelijken met beesten, of nazi’s, of Untermenschen. Maar zodra zij een koek van eigen deegkrijgen, is de wereld te klein. Het valt te hopen dat zij lang genoeg aan demacht zijn. Twee of drie regeringsperiodes jaar later is de wereld, om tebeginnen in Nederland, volledig aan puin en kan de heropbouw beginnen. Het iserg als er oorlog, verwoesting, verkrachting, vernietiging komt. Maar dat moetsoms. Na elke bosbrand kunnen de jonge spruiten weer ontkiemen. Dus oorlog enopruiing moet, zij doen goed. En als je de bevolking er niet onder kunt houden,doen chaos en crisis elke regering goed.

 

Zover zijn we nu nog niet. We zijn nu nog in despreekwoordelijke tijd van de Bierkellerputsch. Zelfs de Krach van de 21eeeuw moet nog komen (en dan niet de Lehman-gevalletjes van de afgelopen jaren),maar er zijn al genoeg mensen bezig met bangmakerij en stemmingmakerij. Ik kendie angst niet. De overheid van mijn land wel. Meestal is de reden: aan demacht blijven. Niets zeggen wat mogelijk stemmen kost. Vooral angst zaaien omzo stemmen te oogsten. Keen daadwerkelijke keuzes maken. Regeren over de waanvan de dag heen.

 

Overigens is die angst niet iets speciaal Nederlands. Kijkmaar naar hoe men reageerde op een oefening van de kustwacht van Washington op11 september 2009. Ok, daar hebben ze een paar jaar geleden een paar 1000 dodenom de oren gesmeten gekregen. Maar zouden terroristen nog een keer toeslaan, endan dit keer met een speedboot? Dan is er toch een agressieve vis door het netgeglipt. Misschien wil de overheid in een land als Amerika dat ook wel. Om eenheel simpele reden: die aanval kan gebruikt worden voor bangmakerij enpropaganda. Niets nieuws onder de zon. Overheden doen niets anders. Alles ommogelijke, andere scenario’s van het bestaan te voorkomen. Ben benieuwd hoe 11september dit jaar verloopt. Een x85 doffe x85 ellendex85

 

Het rare is: ze hebben steeds gelijk. Als er niets gebeurt, kunnenze bewijzen dat de veiligheidsmaatregelen hebben gewerkt. Als er wel watgebeurt, is het belang van de regels aangetoond (vindt de overheid) en is ergoede reden om de maatregelen verder aan te scherpen. Alleen zij die nadenken,ik dus, weten dat. Ik weet dat de overheid een verzameling don quichots is.Bereid om met woorden de oorlog tegen onbekendheden en alleen die het niet eenszijn uit te vechten. Een star wars tegen denkbeeldwindmolens. Elke leugen wordtgebruikt om anderen de mond te snoeren. Ik ben zo blij dat ik een van dieonbekendheden ben, die het altijd oneens zal zijn. Als iedereen ja en amenzegt, knikt als de overheid haar taak voorbij de grote werken (zoals zorg eninfrastructuur) opneemt en aan degene opleegt om wie het gaat, dan kanmag hetniet zijn dat er geen weerwoord meer is.

 

Zonder weerwoord is de mens ten dode opgeschreven. Metongebreidelde politici ook. Laat dat niet gebeuren.

 

xa9rick ruhland 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.