2.0

Steeds wanneer de term 2.0 (met welk woord ervoor ook) valt,vraag ik me af of iedereen er hetzelfde mee bedoelt. Ik heb het idee dat datniet het geval is. De een koppelt er een toepassing aan die met internet ofcomputertoepassingen in het algemeen te maken heeft, de ander ziet er eennieuwe wereld in organisatie en management in, en inmiddels is 2.0 ook eentoevoeging die een verbetering of een verandering inhoudt. En dat heeft dan metwerken te maken. Ik denk dat de term 2.0 niks meer en niets minder dan eenmarketingterm is.

Overigens wil ik hier niet zozeer over de digitale2.0-ideeën schrijven, maar als ik er een ding over mag zeggen: alletoepassingen die we nu kunnen en die sommige mensen 2.0 noemen, zijn allangaanwezig. Sommige al 15 jaar en langer, sommige minder lang, maar er is nietsnieuws onder de zon. Sterker, de opmerkingen over het digitale xb42.0xb4 komen opmij over alsof met het veranderen van de tool van alles is veranderd. Om eenvoorbeeld te geven: alsof geschreven taal verandert doordat we van schrijvenovergingen naar een typemachine, en later naar een computertoetsenbord. De taalis niet veranderd, de tool wel.

Om meer op de details van 2.0 werken in en organisaties in tegaan: de kwestie van al dan niet verkeerd georganiseerde organisaties,bedrijven en instellingen is niet nieuw. Die is inderdaad al eeuwen oud. Hetenige wat veranderd is en steeds verandert, is de snelheid waarmeeveranderingen doorgevoerd worden. Dat heeft invloed op de reactiesnelheid vanwerknemers en bazen. Die snelheid is van sommigen (werknemers en bazen) zeerlaag, heb ik gemerkt, en van anderen was die reactiesnelheid in de jaren 50 al erghoog. Het punt is: veel productie, om het zo maar te noemen, vaart alleen maarwel bij strakke tijden. De enige die baat bij 2.0 hebben, zijn die mensen dietoch al meer vrijheid hebben.

Bij 2.0 denk ik al gauw aan het zogenaamde Het NieuweWerken. Ook een marketingbegrip. Het is namelijk helemaal niet nieuw, zekerniet iets van de laatste jaren. Bijna 20 jaar geleden was ik daar mee bezig. Ikwerkte thuis als dat zo nodig was, of in de bibliotheek. Ik bereidde mijncolleges voor in de tuin. Ik belde met collega’s als dat nodig was. Nee, hetnieuwe werken is niet nieuw. 2.0 is 1.0. De mens is nou eenmaal zoals hij is.Ik geloof niet dat de mens grosso modo anders wordt. Niet slimmer en nietdommer. De hulpmiddelen, de tools daarentegen veranderen wel.

En de werknemer is afhankelijk van die tools en zijnvermogen die hulpmiddelen in zijn werk effectief, creatief, innovatief in tevoegen. Wie dat goed kan, is zijn collega's voor. En wie met nieuwe tools enwerkwijzen (inclusief organisatorische vernieuwingen) het best om kan gaan,heeft een voorsprong. Dat mag je best 2.0 noemen, maar dat is niet meer danspelletje met getallen.

Nogmaals, 2.0 is een marketingterm. In combinatie metwoorden als werk, organisatie, internet en werknemer zinloos en weinig meer danexponent van de wens iets nieuws te willen. Hun punt is mijns inziens dat zegraag iets nieuws willen of menen goud te hebben gevonden. Helaas, het is oude engesneden koek. Het enige wat ik nog 2.0 zou willen noemen zijn de tools.

Ik zou 2.0 als term en begrip alleen willen omarmen als hetleven en de hulpmiddel volledig naar je hand zijn te zetten. Maar wij zijn biologischewezen, wij hebben slaap en eten nodig. Nee, 2.0 is leuk bedacht, maar zoals wenu niets meer horen van tepelverwarmers voor mannen, zo denk ik dat 2.0 overeen jaar of 5 geen succes is gebleken.

Maar goed, ik doe vaker voorspellingen. Tijdens een lezingvan Jaap Koelewijn (Nyenrode) in het vroege voorjaar zei ik als enige tegeloven in een economische groei van 2 %. Tja. Het is voorbij koffiedikkijken, maar toch.

Ik denk dat bedrijven er goed of zelfs beter aan zouden doenbronnen en hulpmiddelen in te zetten volgens de inzichten van hun werknemers.Je moet dan wel consciëntieuze werknemers hebben, mensen die snappen wat huntaken zijn, hun doelen, en hoe zij zichzelf kunnen verbeteren, maar daar heb jeals werkgever een schone taak aan. De enige taak misschien wel. De rest kan dande werknemer doen.

xa9 rick ruhland 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.