2.0 revisited, dus 3.0?

Ik schreefeen tijdje geleden op een andere plek op het web:

“Ik (alsmathematisch-cognitief ontwikkelingspsycholinguist) denk dat de nieuwe mediageen aanzet tot traces in de breinstructuur achterlaten. De vluchtigheid is hetprobleem: voor het inslijpen van paden in het brein (voor het gemakgedefinieerd als de aanmaak van verbindingen tussen hersencellen) is meer tijden herhaling nodig. Die tijd en herhaling is bij de snelverveelde generatieafwezig. Het gebrek aan die verbindingen (en zelfs de aanzetten en traces),tijd en herhaling is de reden dat er geen goed leervermogen bestaat. Dus zowelop het vlak van het aanbod (vluchtig, snel, al zappend, weinig uitwerking) alsvan de gevolgen van dat gebrekkige leervermogen kan menigeen die jong is en desociale media omarmt, niet meer dan snel schakelen. Je kunt dat multitaskennoemen, ik zie het meer als een grote, kenmerkende samenhangloosheid: zodraiets niet meer interessant is en, erger en tevens vaker voorkomend, niet meergesnapt wordt, schakelt de jonge 2.0 uit of over.

Ga jezelfniet resetten, maar blijf flink 1.0-en. Ik denk dat de volgende generatie hethard nodig heeft.”

Dat was naaraanleiding van een post op een website voor innovatief organiseren. Met diepost van mij kon en kan ik prima leven, maar ik heb erg veel moeite metaanduidingen 2.0 en Het Nieuwe Werken (HNW). Alsof het iets nieuws is, alsof iedereener mee kan (en niet zelden: moet) werken, alsof het idee erachter overaltoepasbaar is, en dat het een oplossing voor veel, zo niet alle problemen is.

Maar dat iserg ridicuul. Even een paar misvattingen uit de weg ruimen.

2.0 &HNW zijn voor slechts weinig mensen weggelegd. Wie achter een lopende bandstaat, een creatief product moet maken, op het land staat of vooral in lesgevendesituaties verkeert, heeft minimaal met die termen te maken. Alleen honkvastebureauzitters kunnen er echt baat bij hebben. Kenniswerkers misschien. Maar derest van werkend Nederland? De poeha die er nu als rookwolken wordt opgeworpen,staat een heldere blik op allerhande organisatorische en managementkesties, jazelfs problemen, danig in de weg.

2.0 is enblijft een marketingterm, zoals ik al eerder beweerde. HNW is ook een mooieverkooptruc. Goed om mee te koop te lopen en uit te venten, en dat zou ik ookdoen, maar niets meer dan dat. Geen structurele verandering van werken: noch opwerknemerniveau, noch op werkgeverniveau, noch op het niveau van inhoud vanwerk, noch op werkwijzen van mensen, noch op het management, noch op deorganisatie.

De twee termenzijn verder geen oplossingsmethoden voor (eventueel) bestaande problemen. Hetverschuift problemen en genereert nieuwe. Maar dat is een waarheid als een koe.Elke oplossing creëert zijn eigen probleem.

Bovendienzijn de meeste mensen niet up to date met nieuwe media en de gedachte dat jeook op zaterdag of zondag kunt werken, dat je ’s avonds kunt werken, strijkthen tegen de haren in. Daar komt bij dat diezelfde mensen behoefte aanstructuur hebben, die hen door de dag helpt. HNW / 2.0 verjaagt de structuurals een hevige herfststorm de blaadjes van bomen. Gebrek aan structuur gaatmeer ellende geven dan voordeel. Op de korte en op de lange termijn.

Werkelijkeveranderingen van bijvoorbeeld managementstijlen ontstaan pas bij een goede (probleem)analyse vanbestaande situaties en creatieve oplossingen en richtingen voor de toekomst.Daar mag best wel wat langer over nagedacht worden. Dat zie ik echter heel weinig gebeuren. Om het eens zwartwit te zeggen, wantdit is immers geen wetenschappelijk artikel: alles in de wereld van managementen economie gaat op basis van wat werkte in het verleden of wat iemand goeddunkt. Niks onderbouwing, niks bewijzen.

En ok, mijnreactie op de post van innovatief organiseren was natuurlijk kort door de bochten niet gespeend van humor, zoals al mijn posts op blogs. Maar ik heb wel eenpunt: de nieuwe media nodigen uit tot ‘hapsnap-knip&plak- zap-gedrag.Daardoor kunnen de meesten niet meer voldoende lang hun aandacht bij eenonderwerp houden. En dat is wel nodig wil je iets onthouden van dat onderwerp.Opzoeken van die informatie kunnen de meesten onwaarschijnlijk goed, maarinpassen in een ontwikkeld denk- en kennisvermogen? Nee.

xa9rick ruhland 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.