Logisch toch?

Als het om werk gaat:

De factor mens is uitgangspunt bij de integratie van efficiënte scenario’s waarbij de structuur van het management voorop staat. Het proces moet meerwaarde leveren bij de ontwikkeling van consistente conceptplannen waarbij input van de communicatie cruciaal is. Het management dient te faciliteren bij het aansturen van resultaatgerichte best practices waarbij commitment van de stakeholders moet uitkristalliseren. De communicatie stelt eisen aan het aftimmeren van proactieve mijlpalen waarbij de synergie met de markt leading is. De kerncompetentie hangt nauw samen met de terugkoppeling van structurele organisatieonderdelen waarbij klankborden met strategisch beleid moet worden gemanaged. Human capital moet een opstap bieden voor de insteek van onderling afhankelijke business units waarbij het belang van de projectorganisatie doorslaggevend is. De organisatieontwikkeling stuurt de implementatie van eenduidige business architecture waarbij de interface met new business development voldoende draagvlak heeft. De missie dient te focussen op de definitie van in elkaar grijpende targets waarbij afstemming met de taskforce win-win situaties creëert. Kennismanagement schept voorwaarden voor de inventarisatie van optimale business models waarbij het kader voor de systeemintegratie wordt aangestuurd. De eerste aanzet is onlosmakelijk verbonden met de flexibilisering van complexe supply chain processen waarbij de feedback van de werkgroepen toegevoegde waarde levert. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het humaniseren van het eigen merk wordt gestuurd door publieksgesprekken, nieuwe opdrachtgevers en dienstafnemers duidelijk worden neergezet in de organisatie door een autonome visie op zowel shareholders als stakeholders, zodat een maximale buzz wordt gerealiseerd met behulp van mond tot mond reclame, geïnitieerd of uitvergroot door relevante influencers.

Dus.

© Rick Ruhland 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.