Proefschrift van de week

Titel: Inhalen op het fietspad. Auteur: D.A.M. Hert.

Samenvatting: Moderne onderzoeken aan de universiteit komen vaak voort uit de vraag van een bedrijf dat graag een onderbouwing wil zien van de eigen producten of diensten. Niet zelden is een gemeente op zoek naar harde feiten voor de keuzes die zij maakt. En daar komt iets bizars en zelfs engs om de hoek kijken. Het gaat hier namelijk niet meer om feiten, maar om beleidsondersteunende data. Alles wat strookt met wat een ambtenaar heeft bedacht, vanuit zijn of haar niet zo grote koker heeft getoverd of waar een hogere pief in de Chain of Command (CoC) opdracht toe heeft gegeven, dat moet met behulp van objectieve wetenschap worden geverifieerd.
Ik heb zelf een jaar of twee bij een instelling voor hoger onderwijs dergelijk onderzoek gedaan. In opdracht van een overheidsinstelling of een commercieel bedrijf een onderzoek doen met als startpunt een slecht bepaalde en daarmee zeer discutabele onderzoeksvraag. Noch vraagstelling noch onderzoek voldeden aan de hoge eisen van wetenschappelijk onderzoek. Die onderwijsinstelling waar ik dat onderzoek deed was overigens geen universiteit, maar een hbo. Een ‘university of applied science’, zoals ze zichzelf omhoog schreeuwend noemen. Laten we wel wezen: van University is hier in geen velden of wegen sprake. Hier is hooguit sprake van wensdenken. Met andere woorden, de behoefte net zo erudiet en eloquent te zijn als de volwassen wetenschap en dier beoefenaren. Dat op zich is natuurlijk schattig. Helaas, het niveau van het onderzoek aan hogescholen is stuitend en bedroevend. Hbo-onderzoek is weinig meer dan consultancy in disguise. En daar krijgen ze goed geld voor.
Goed, dit onderzoek naar het gedrag van fietsers op fietspaden? Een of andere gemeentelijke dienst (Verkeer en vervoer) wilde weten of inhalen op het fietspad beter kan worden gereguleerd. Dit komt voor uit de constatering dat steeds meer wielrenners en e-bikes op fietspaden op hoge snelheid van a naar b willen. En of daarmee er een speedstrook voor snelle fietsers moet komen.

Eindoordeel: Ja, mensen willen inhalen. Ja, de een kan harder dan de ander. Inkoppers van de ordinaire waarheid die goed te verkopen valt aan bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren die gelijk willen hebben om hun macht te vergroten. Die een vriendje hebben die graag fietspaden aanlegt. Die graag geld verdient (niets mis mee) met kul-onderzoek als basis (alles mis mee). Ophouden hiermee. Geldverspilling.

© Rick Ruhland 2019

Advertisements

Brieven Aan Koning Therapeut 33

Ik eet graag een cracker met kaas. Liefst met uiterst jonge kaas, mals als jonge slablaadjes. Die crackers, die moeten altijd knäckebröd zijn.

Probleem is dat de kaas vaak te kort of te lang voor de cracker is. Met de kaasschaaf moet ik de hele kaas af, en als het stuk te groot is, dan hangt de kaas over de rand, en als het stuk kaas te klein is, eet ik een droge cracker, want echt niet plezierig is. Op elkaar leggen van stukjes kaas, nee, dat is te vies voor woorden.

Zijn daar ook ggz-behandelingen voor? Worden die ook vergoed, inclusief cracker en kaas?

© Rick Ruhland 2019

Not looking for a new England 13

St Augustine brought his beliefs to these islands. As the audio tour puts it: “It made the British isles part of Europe.” These red bricks are all that’s left from those early beginnings. Those stones will be silent reminders of the days when the British isles took themselves out of Europe.

© Rick Ruhland 2019